Koolist

Hea haridus ja arendav keskkond

Noarootsi Gümnaasiumi eripäraks on rootsi keele ja põhjamaade kultuuri õpetamine. Rootsi keele õpetuse heale tasemele on kindlasti kaasa aidanud keelepraktikad Soomes ja Rootsis. Klassi keelepraktika kestab tavaliselt 1-5 nädalat. Parimatel õpilastel on võimalus õppida ühe õppeaasta ulatuses Rootsi, Soome või Taani koolides. Kooli peamiseks eesmärgiks on säilitada juba olemasolevat õpetamissüsteemi,  seda edasi arendada ja täiustada, hoida õpetamise kvaliteeti

Miks valida õppimiseks NG?

Elame rõõmsalt koos kõik korterites, mitte aga ei asu meie toad kuskil pikas ja kõledas koridoris.

(esialgne tekst) Tasuta ühiselamu ja sõit kooli ja kodu vahel, maitsev ja odav koolitoit, head sportimis- ja vaba aja sisustamise võimalused. Noarootsi gümnaasium on riigikool. Ühikas tasuta.