12. klassi loodusainete katseline test

14.03.2019

Programmi „Eesti elukestva õppe strateegia 2020“ ja Digipöörde 2017-2020 programmi rakendamise raames toimub käesoleva aasta märtsis 12. klassis loodusainete uue funktsionaalsusega e-testide esimene katsetamine. E-testi katsetamine toimub valimipõhiselt ajavahemikus 12.–15. märts 2019 eksamite infosüsteemis EIS.
Arendustöö on toimunud koostöös Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.