Külalised Gotlandilt

31.03-03.04 külastasid Noarootsi Gümnaasiumit 8 õpilast ja 3 õpetajat Visby Gümnaasiumist. Jaanuaris saadud sõrpu oli tore taas näha omal kodumaal. Tutvustamaks rootslastele Eestit, viisid 11M klassi õpilased läbi ekskursioonid Tallinnas, Haapsalus ja Noarootsi poolsaarel, et külalised meie kultuuri ja ajalugu paremini mõistaksid. Veedeti koos aega ning vaadati Eesti auhinnatud filmi “Seltsimees laps”. Noarootsi Gümnaasiumi õpilased said praktiseerida rootsi keelt ja suhelda sõpradega teisest riigist. Visby Gümnaasiumi õpilaste sõnul oli reis silmaringu avardav ja huvitav ning NG 11.M klass on väga tänulik harukordse võimaluse eest.

Autor: Iris Johanna Kreen

Fotod: Inna Rosar