Riigikaitsekursuse tutvustamine

Neljapäeval käis ltn Timmo Saarestik tutvustamas õpilastele valikkursuse nädalal toimuvat riigikaitsekursust. Kursus toimub Ämari lennubaasis ja Humala raketibaasis. Kaitseväe soomuk tekitas õpilastes elevust ja huvi kursuse vastu on suur.
Tekst: Katrin Niin
Fotod: Kristina Kivi