Tõlkevõistluse parimad

22. veebruaril toimus Elva Gümnaasiumis noorte tõlkevõistlus. 

Oodatud olid kõik, kes on õppinud inglise, saksa, vene, prantsuse, soome ja rootsi keelt ning tunnevad end kindlalt ka emakeele väljendusvõimalustes. Seitsmes tõlgitav keel on eesti vene keelt emakeelena kõnelejatele.

● tööaega oli 5 astronoomilist tundi
● tõlgitavate tekstide pikkus on 800-1000 sõna
● kõik tekstid olid nüüdisaegsetelt proosautoritelt
● tööd vormistati arvutil 
● kasutada või kõiki internetist leitavaid abivahendeid ning oma kaasavõetud sõnaraamatuid

Palju õnne Kristiina Kislerile (12D), kes oli parim rootsi keeles. Ära märgiti Annika Lehtsalu (12KL), kes tõlkis inglise keelest ja Annely Maide (10M), soome keelest.

Oleme teie üle uhked!