Töötajad

Ühispilt 2017/2018

Maarja Aaloe rootsi keele õpetaja Maarja.Aaloe@ng.edu.ee
Maie Arro finantsspetsialist Maie.Arro@ng.edu.ee
Merike Bauman bioloogia Merike.Bauman@ng.edu.ee
Laine Belovas direktor,
psühholoogia
 Laine.Belovas@ng.edu.ee
Devin Black inglise keel Devin.Black@ng.edu.ee
Väino Ellik kasvataja Vaino.Ellik@ng.edu.ee
Rauza Halilova kasvataja Rauza.Halilova@ng.edu.ee 
Aivo Hirmo majandusdirektor Aivo.Hirmo@ng.edu.ee
Kaie Karpa geograafia
ja usundiõpetus
Kaie.Karpa@ng.edu.ee
Kadri Kelner muusika Kadri.Kelner@ng.edu.ee
Tiit Kessel eesti keel ja kirjandus  Tiit.Kessel@ng.edu.ee
Tiia Kessel eesti keel ja kirjandus Tiia.Kessel@ng.edu.ee
Kairo Kivi matemaatika Kairo.Kivi@ng.edu.ee
Kristina Kivi huvijuht,
raamatukoguhoidja
Kristina.Kivi@ng.edu.ee
Andres Laansalu remondimees Andres.Laansalu@ng.edu.ee
Margus Laidmets bussijuht harabuss@gmail.com
Kaili Leht kehaline kasvatus Kaili.Leht@ng.edu.ee
Lauri Limbach füüsika Lauri.Limbach@ng.edu.ee
Margus Maiste ajalugu,
ühiskonnaõpetus
Margus.Maiste@ng.edu.ee
Olga Mazanova prantsuse keel  Olga.Mazanova@ng.edu.ee
Margit Merisalu psühholoog Margit.Merisalu@ng.edu.ee
Viktoria Mitman sekretär Viktoria.Mitman@ng.edu.ee
Katrin Niin direktori asetäitja,
matemaatika
 Katrin.Niin@ng.edu.ee
Teet Niin IT-juht,
haridustehnoloog
Teet.Niin@ng.edu.ee
Aime Pärnaste söökla juhataja Aime.Parnaste@ng.edu.ee
Inna Rosar rootsi keel Inna.Rosar@ng.edu.ee
Ülle Rääli keemia Ulle.Raali@ng.edu.ee
Elna Rüdein kasvataja Elna.Rudein@ng.edu.ee 
Silver Schönberg kehaline kasvatus Silver.Schonberg@ng.edu.ee
Alar Uus kunstiajalugu Alar.Uus@ng.edu.ee