Vastuvõtt

Tere tulemast, armas põhikooli lõpetaja!

Mõned põhjused miks valida õppimiseks NG?

  • kooli head riigieksami tulemused
  • head suhted õpilaste ja õpetajate vahel
  • suur võõrkeelte valik (rootsi-, inglise-, vene-, prantsuse-, saksa-, soome- ja ladina keel)
  • keelepraktika Rootsis
  • tasuta ühiselamu ja sõit kooli ja kodu vahel, maitsev ja odav koolitoit
  • head sportimis- ja vaba aja sisustamise võimalused
  • saab juba gümnaasiumieas panna proovile oma suhtlemisoskuse, iseseisvuse ja tahtejõu ning õppida ise oma aega planeerima
  • meie vilistlased on ülikoolide hinnangul esmakursuslaste hulgas kõige iseseisvamad

 NOAROOTSI GÜMNAASIUM on riigikool, kus saab õppida süvendatult rootsi keelt ja põhjamaade kultuurilugu. Koolil on internaat (tasuta). Kui Tartu on ülikoolilinn, siis Noarootsi on gümnaasiumipoolsaar! 

Õpilaste vastuvõtt toimub vastuvõtukatsete põhjal:

1. Komplekstest (küsimused põhikooli põhiainetest ja üldisest silmaringist)

NB! Komplekstestist on vabastatud õpilased, kelle tunnistusel on kõik viied!

2. Essee

3. Vestlus

Vastuvõtukatsetele tulles võta kaasa 9. klassi tunnistus või selle kinnitatud koopia ning kirjutusvahend!

Vastuvõtukatsed toimuvad 30.06.12 Pürksi mõisas algusega kell 12:00.

Buss väljub Haapsalu bussijaamast kell 11:15 (ootab ära Tallinna bussi saabumise!)