Õppetöö

Õppeperioodi ajakava


Kursuste lõpukuupäevad 

10. ja 11. klassidele        
  1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus
1 kursus 04.06.2021        
2 kursust 22.01.2021 04.06.2021      
3 kursust 20.11.2020 05.03.2021 04.06.2021    
4 kursust 06.11.2020 22.01.2021 02.04.2021 04.06.2021  
5 kursust 16.10.2020 04.12.2020 29.01.2021 26.03.2021 04.06.2021
10.kl lai matem 13.11.2020 18.12.2020 12.02.2021 02.04.2021 04.06.2021
12. klassidele          
  1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus
1 kursus 16.04.2021        
2 kursust 18.12.2020 16.04.2021      
3 kursust 06.11.2020 29.01.2021 16.04.2021    
4 kursust 18.10.2020 18.12.2020 14.02.2021 16.04.2021  
5 kursust 09.10.2020 27.11.2020 15.01.2021 05.03.2021 16.04.2021

 

Koolivaheajad

Sügisvaheaeg  19.10.2020 - 25.10.2020

Jõuluvaheaeg   21.12.2020 - 10.01.2021

Talvevaheaeg    22.02.2021 - 28.02.2021

Kevadvaheaeg  19.04.2021 - 25.04.2021

Suvevaheaeg    14.06.2021 - 28.08.2021

 

Uurimis- ja praktiline töö

01. oktoober - juhendaja ja teema valimine

detsember - tööde seminarid

06. mai - tööde esitamine juhendajale

13. mail - juhendaja esitab töö õppejuhile

27. mai - tööde kaitsmine

 

Riigieksamid

Eesti keele riigieksam - 19.04.2021

Inglise keel suuline - 03.05.2021

Inglise keel suuline - 04.-05.05.2021

Matemaatika - 21.05.2021

 

Valikkursuste nädal 07. juuni kuni  11.06.2021

 

Koolieksam - rootsi keel ja Põhjamaade kultuur

07. juunil kirjalik ja 08. juunil suuline

 

XXIX lennu lõpuaktus 22. juuni 2021 kell 14.00

 

 

 

 
 

Kursuste lõpukuupäevad 

12.
klassidele
         
  1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus
1 kursus 16.04.2021        
2 kursust 18.12.2020 16.04.2021      
3 kursust 06.11.2020 29.01.2021 16.04.2021    
4 kursust 18.10.2020 18.12.2020 14.02.2021 16.04.2021  
5 kursust 09.10.2020 27.11.2020 15.01.2021 05.03.2021 16.04.2021

 

Koolivaheajad

Sügisvaheaeg  19.10.2020 - 25.10.2020

Jõuluvaheaeg   21.12.2020 - 10.01.2021

Talvevaheaeg    22.02.2021 - 28.02.2021

Kevadvaheaeg  19.04.2021 - 25.04.2021

Suvevaheaeg    14.06.2021 - 28.08.2021

 

Uurimis- ja praktiline töö

01. oktoober - juhendaja ja teema valimine

detsember - tööde seminarid

06. mai - tööde esitamine juhendajale

13. mail - juhendaja esitab töö õppejuhile

27. mai - tööde kaitsmine

 

Riigieksamid

Eesti keele riigieksam - 19.04.2021

Inglise keel suuline - 03.05.2021

Inglise keel suuline - 04.-05.05.2021

Matemaatika - 21.05.2021

 

Valikkursuste nädal 07. juuni kuni  11.06.2021

 

Koolieksam - rootsi keel ja Põhjamaade kultuur

07. juunil kirjalik ja 08. juunil suuline

 

XXIX lennu lõpuaktus 22. juuni 2021 kell 14.00

 

 

 

 
 

10. ja 11. klassidele        
  1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus
1 kursus 04.06.2021        
2 kursust 22.01.2021 04.06.2021      
3 kursust 20.11.2020 05.03.2021 04.06.2021    
4 kursust 06.11.2020 22.01.2021 02.04.2021 04.06.2021  
5 kursust 16.10.2020 04.12.2020 29.01.2021 26.03.2021 04.06.2021
10.kl lai matem 13.11.2020 18.12.2020 12.02.2021 02.04.2021 04.06.2021