Õppetöö

Õppeperioodi ajakava


Kursuste lõpukuupäevad

10. ja 11. klassidele        
  1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus
1 kursus 02.06.2023        
2 kursust 20.01.2023 02.06.2023      
3 kursust 18.11.2022 03.03.2023 02.06.2023    
4 kursust 21.10.2022 20.01.2023 24.03.2023 02.06.2023  
5 kursust 14.10.2022 02.12.2021 10.02.2023 07.04.2023 02.06.2023
10.kl lai matem          
12. klassidele          
  1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus
1 kursus 21.04.2023        
2 kursust 16.12.2022 21.04.2023      
3 kursust 11.11.2022 10.02.2023 21.04.2023    
4 kursust 21.10.2022 16.12.2022 03.03.2023 21.04.2023  
5 kursust 07.10.2022 25.11.2022 27.01.2023 17.03.2023 21.04.2023

Koolivaheajad

Sügisvaheaeg  24.10.2022 - 30.10.2022

Jõuluvaheaeg   19.12.2022 - 08.01.2023

Talvevaheaeg    27.02.2023 - 05.03.2023

Kevadvaheaeg  24.04.2023 - 30.04.2023

Suvevaheaeg    12.06.2023 - 27.08.2023

Uurimis- ja praktiline töö

01. oktoober - juhendaja ja teema valimine

04. mai - tööde esitamine juhendajale

11. mai - juhendaja esitab töö õppejuhile

01.juuni - tööde kaitsmine

Riigieksamid

Eesti keele riigieksam - 24.04.2023

Inglise keel kirjalik - 02.05.2023

Inglise keel suuline - 03.-04.05.2023

Matemaatika - 17.05.2023

Valikkursuste nädal 05. juuni kuni 09.06.2023

Koolieksam - rootsi keel ja Põhjamaade kultuur

Rootsi keel, kirjalik 23.05.23 

Rootsi keel, suuline 30.05.23

XXXI lennu lõpuaktus 22.06.23 kell 14.00

 

 

 

 

 
 

Kursuste lõpukuupäevad

12.
klassidele
         
  1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus
1 kursus 21.04.2023        
2 kursust 16.12.2022 21.04.2023      
3 kursust 11.11.2022 10.02.2023 21.04.2023    
4 kursust 21.10.2022 16.12.2022 03.03.2023 21.04.2023  
5 kursust 07.10.2022 25.11.2022 27.01.2023 17.03.2023 21.04.2023

Koolivaheajad

Sügisvaheaeg  24.10.2022 - 30.10.2022

Jõuluvaheaeg   19.12.2022 - 08.01.2023

Talvevaheaeg    27.02.2023 - 05.03.2023

Kevadvaheaeg  24.04.2023 - 30.04.2023

Suvevaheaeg    12.06.2023 - 27.08.2023

Uurimis- ja praktiline töö

01. oktoober - juhendaja ja teema valimine

04. mai - tööde esitamine juhendajale

11. mai - juhendaja esitab töö õppejuhile

01.juuni - tööde kaitsmine

Riigieksamid

Eesti keele riigieksam - 24.04.2023

Inglise keel kirjalik - 02.05.2023

Inglise keel suuline - 03.-04.05.2023

Matemaatika - 17.05.2023

Valikkursuste nädal 05. juuni kuni 09.06.2023

Koolieksam - rootsi keel ja Põhjamaade kultuur

Rootsi keel, kirjalik 23.05.23 

Rootsi keel, suuline 30.05.23

XXXI lennu lõpuaktus 22.06.23 kell 14.00

 

 

 

 

 
 

10. ja 11. klassidele        
  1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus
1 kursus 02.06.2023        
2 kursust 20.01.2023 02.06.2023      
3 kursust 18.11.2022 03.03.2023 02.06.2023    
4 kursust 21.10.2022 20.01.2023 24.03.2023 02.06.2023  
5 kursust 14.10.2022 02.12.2021 10.02.2023 07.04.2023 02.06.2023
10.kl lai matem