Õppekava

Riigikoolina võimaldab Noarootsi Gümnaasium õpilastel üle kogu vabariigi saada oma huvidele ja eeldustele vastavat heatasemelist haridust.

Noarootsi Gümnaasiumi aluspõhimõtteks on toetada noore inimese üldpädevuste kujunemist keskkonna kaudu, milles saavad realiseeruda õpilase individuaalsed haridusvajadused.

Üldpädevuste kujundamiseks lähtutakse läbivatest teemadest, mis on lõimitud   õppeainete ja ainevaldkondade vahel. Küpsemist otsustus- ja vastutusvõimeliseks inimeseks toetab huvitegevus.

 

Õppekava koosneb riiklikult kohustuslikest kursustest, kooli poolt ettenähtud kursustest ja õpilase enda valitud kursustest.

Kolme gümnaasiumiaasta jooksul on õpilasel 63 riiklikult kohustuslikku kursust. Meie kooli eripärast tulenevalt õpivad kõik gümnasistid 12 kursust rootsi keelt ja 5 kursust Põhjamaade kultuurilugu. Seitse kursust saavad gümnasistid ise valida erinevate valikainet hulgast.

Avaldatud 31.01.2020. Viimati muudetud 18.09.2023.