Õppesuund

Noarootsi Gümnaasiumi õppesuund on rootsi keel ja Põhjamaade kultuur.

Õppesuund lähtub Noarootsi ajaloolisest eripärast ja haridustraditsioonidest.

Ligemale 800 aastat on Noarootsi olnud koduks omanäoliste kultuuritraditsioonidega ranna-rootslastele.

Koolihariduse ajalugu ulatub aastasse 1650, kui kohalik kirikuõpetaja Isaac Hasselblatt hakkas talurahva lastele kirjatarkust õpetama, seda muidugi nende emakeeles - rootsi keeles.

Aastatel 1873-1887 tegutses siin Paslepa õpetajate seminar- Pasklep läroseminariet, kus valmistati ette õpetajaid algul rootsikeelsete ja hiljem ka eestikeelsete koolide tarvis.

1920-1944 tegutses Pürksi mõisas rootsikeelne Pürksi põllutöö- ja rahvaülikool - Birkas folkhög- och lantmannaskola.

Kuni 20. sajandi alguseni oli Noarootsi ligemale paarikümnes koolis õpetus peamiselt rootsikukene. 1943/44 aastal lahkus suurem osa rannarootslastest Eestist ja kooliharidus muutus eestikeelseks.

1990. aastal avatud gümnaasiumi eesmärk on säilitada rootsi keele õppimise traditsioonid Eestis.

Kooli rootsi keele ja Põhjamaade kultuuri õppesuunast lähtuvad kursused on kõigile õpilastele kohustuslikud. Kolme aasta jooksul õpitakse 12 kursust rootsi keelt ja 5 kursuse ulatuses Põhjamaade kultuurilugu, mis hõlmab Põhjamaade ajalugu, geograafiat, kunsti, kirjandust ja muusikat.

Avaldatud 04.12.2020. Viimati muudetud 04.12.2020.