Õppetöö

Valikained


Õpilased saavad oma huvidest ja eelistustest lähtuvalt valida kolme aasta jooksul 7 kursust:

neli kuni viis kursust toimuvad õppeaasta jooksul ja kaks kursust õppeperioodi lõpus valikkursuste nädalal.

Õppeaasta kestel toimuvad kursused

Kursuste arv

Vene keel

1-5

Prantsuse keel

1-5

Hispaania keel

1-5

Maailma religioonid

2

Üldpsühholoogia

1

Käitumispsühholoogia

1

Majandusõpetus

1

Ettevõtlusõpetus

1

Ameerika kultuur ja ühiskond

1

Joonista ja maali

1

Digitaristu baaskursus

1

Koorilaul

1-3

Valikkursuste nädalal saab õpilane leida endale huvipakkuva kursuse ka teiste riigigümnaasiumite poolt pakutavate kursuste hulgast.

Kooliväliseid õpinguid võib arvestada valikkursustena, näiteks kunsti- ja muusikakool, autokool, TLÜ Õpilasakadeemia, TÜ  teaduskool jms.

 

Õpilased saavad oma huvidest ja eelistustest lähtuvalt valida kolme aasta jooksul 7 kursust:

neli kuni viis kursust toimuvad õppeaasta jooksul ja kaks kursust õppeperioodi lõpus valikkursuste nädalal.

Valikkursuste nädalal saab õpilane leida endale huvipakkuva kursuse ka teiste riigigümnaasiumite poolt pakutavate kursuste hulgast.

Kooliväliseid õpinguid võib arvestada valikkursustena, näiteks kunsti- ja muusikakool, autokool, TLÜ Õpilasakadeemia, TÜ  teaduskool jms.

 

Õppeaasta kestel toimuvad kursused

Kursuste arv

Vene keel

1-5

Prantsuse keel

1-5

Hispaania keel

1-5

Maailma religioonid

2

Üldpsühholoogia

1

Käitumispsühholoogia

1

Majandusõpetus

1

Ettevõtlusõpetus

1

Ameerika kultuur ja ühiskond

1

Joonista ja maali

1

Digitaristu baaskursus

1

Koorilaul

1-3