Pärimusmuusika kontsert

Loomise kuupäev 20.11.2020

Täna said 12ndikud osa mõnusast koolikontserdist.

Kontserdi eesmärgiks oli rikastada ajaloolistel eesti-rootsi aladel asuvates koolide õppeprogrammi piirkondliku pärimusmuusikaga. Koolikontserdi kava: Lauluvihikute "Aja laulud Eestirootsi saartelt ja aladelt", mille läbiviijaks ansambel "Strand..Rand". Muusikud tutvustasid eestirootsi saartelt ja aladelt pärit rahvalaule, pillilugusid ja rahvakoraale. Pillilugude vahele rääkisid muusikud nii pillidest kui ka huvitavaid lugusid eestirootslaste ajaloost. Tuuakse välja eestirootsi muusikapärandi eripära ning võrreldakse seda ka eesti muusika, laulude ja tantsudega. Suurepäraselt oli lõimitud nii ajalugu, muusika, geograafia kui ka rootsi keel. Aitäh teile Sofia Joons, Meelika Hainsoo, Robert Jürjendal ja Mall Ney!

Kristina Kivi

 

SOFIA JOONS on laulev pärimusmuusik viiul ühes ja hiiu kannel teises
käes. Ta on olnud tegev muusik ja õpetanud pärimusmuusikat juba 1990ndate algusest ja sügisest 2019 on ta etnomusikoloogia doktorant Åbo Akadeemias, kus ta uurib eestirootslusi erinevates rannarootsi aladelt ja saartelt pärit laulurepertuaarides. Hetkel esineb Sofia kõige enam ansambitega Strand…Rand ja Naised Köögis.

_”Kui ma kolisin Eestisse 1994.a. sain ma kokku suguvõsa ajalooga, mis minu väliseesti pere alati ei olnud suutnud edastada meile lastele.
Minu uudishimu tõmbas mind ajaloo ja muusika poole. Rahvalikud koraalid ja hiiu kannel võtsid mind kaasa imelisele teekonnale ajas ja lugematutele kokkupuutepunktidele, kus vaimne/kiriklik kultuur ja ilmalik kultuur edastasid erinevaid arusaamasid ja hinnanguid eestirootsi elust, inimestest ja maailmast. Hiljem olen jätkanud oma uurimisretke eestirootsi muusikas ja tegelenud pulmamuusika, uuemate rahvalaulude ja 20. sajandi alguses käsitsi kirjutatud lauluvihikute laulurepertuaaridega. Neisse vihikutesse oli püütud nii rootsi- kui ka eestikeelseid laule. Mind paneb aina uuesti ja uuesti imestama, kuidas
laulud on justkui loonud sildasid mitte ainult inimeste vaid ka inimeste ja nende aja vahel. Mõni kord tuues uusi ja võõraid elemente lähemale, mõnikord tugevdades oma kultuuri ja omapära. ”_

MEELIKA HAINSOO on rahvalaulude esitaja ja õpetaja. Samuti mängib ta
rahvapärast viiulit ning hiiu kannelt. Pärimusmuusika sees on ta olnud varasest lapsepõlvest peale, olles lõuna-eesti metsatalus oma kandlemängijast vanaisa tänulikuks kuulajaks. Sellest ajast pärit mälupildid muusikast ja maailmast ongi inspireerinud teda tegelema pärimusmuusika, eelkõige rahvalaulude tundmaõppimise ja esitamisega.
Meelikat paeluvad võrdselt nii arhailised regilaulud kui uuemad lugulaulud, tema eriline armastus ja tähelepanu kuulub aga laulumängudele. Ise ta sõnastab oma laulmist nii: “Ma laulan lugu, kui maaliksin pilti, hääl on minu pintsel ja värvid, sõnad sümbolid, millega mängin. Vanades rahvalauludes otsin alati üles küsimuse, mõtte või emotsiooni, mis mind praeguses ajas ja elus puudutab - selle, mis aitab mul maailmast paremini aru saada siin ja praegu. Seda äratundmishetke rõõmu, valu ja ilu jagangi kuulajatega.”

_”Armastan väga uuemaid rahvalaule ja rahvapärast viiulimuusikat, Strand...Rand annab mulle võimaluse just selle osaga muusikast tegeleda. Selle ansambli kõla on soe ja pehme, olles üheaegselt nii vanapärane kui moodne. Minu jaoks on Strand tore sõpruskond, mis koosneb väga erineva tasutaga muusikutest, et koos luua meid kõiki kõnetavat loomingut.”___

ROBERT JÜRJENDAL on eesti kitarrist ja helilooja, kelle loomingusse
kuuluvad heakõlaline, traditsioonidest lähtuv kammermuusika, eksperimentaalne, elektroonikaga põimitud proge-rock ning ambient-jazz.

_”Koostöö anambliga Strand...Rand erineb märgatavalt minu ülejäänud töödest. Selles koosseisus saan nautida oma akustilist kitarrimängu koos võrratute ansamblipartneritega ja harida ennast järjest uute muusikaliste leidudega rohkem kui saja-aastatagusest eesti – rootsi kultuuriruumist.”_

MALL NEY töötab igapäevaselt lastega - õpetab solfedžot Tallinna Muusikakeskkoolis ja Rahvusooper "Estonia" poistekooris. Samuti õpetab
ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias tulevastele muusikaõpetajatele   Z.Kodaly metoodikat.

_”Ansambel Strand...Rand annab mulle võimaluse õpetamise kõrvalt
ise musitseerida, vahendada imelist muusikat koos imeliste muusikutega.
Ansambli repertuaar on mulle väga lähedane - vanad eesti laulu- ja
pillilood ning eesti-rootsi aladelt pärit omanäolised rahvakoraalid,
laulud ja pillilood puudutavad oma hingestatuses, lihtsuses ja ilus,
tihti ka vaimukuses, mind sügavalt. Strand...Randi poolt mängitav
muusika viib vanavanemate maailmale lähemale, annab aimu nende
rõõmudest ja muredest, mõtte- ja hingelaadist. Musitseerimine
ansamblis Strand...Rand õpetab, arendab, toidab hinge ja rõõmustab
meelt.”_

Viimati muudetud 20.11.2020.