Tartu Ülikoolis toimunud III aulaaktus

Loomise kuupäev 05.05.2022

Meie õpilased osalesid õpetaja Inna Rosariga 5. mail Tartu Ülikoolis toimunud III aulaaktusel, kuhu olid kutsutud õpilased ja õpetajad nendest Eesti koolidest, kus õpetatakse rootsi keelt. Aulaaktus toimus Tartu Ülikooli Maailma keelte ja kultuuride kolledži aulas ja oli osa skandinavistika 30. juubeliaasta paljudest üritustest.

Kohaletulnuid tervitasid aulaaktuse korraldaja, Tartu Ülikooli Maailma keelte ja kultuuri kolledži inglise ja rootsi keele lektor Kristina Mullamaa ja direktor Kersti Lepajõe, Tartu Ülikooli skandinavistika professor Daniel Sävborg ja Tartus asuva Rootsi aukonsulaadi aukonsul, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse Tartu filiaali juhataja Madis Kanarbik.

Eesti rootsi keele õpetajate seltsi juhataja Kai Sommer andis ülevaate rootsi keele õpetamise olukorrast Eesti koolides aastal 2022. Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi Läänemere maade poliitika lektor Heiki Pääbo rääkis teemal "Eesti ja Põhjala, Eesti ja maailm aastal 2022". Tartu Ülikooli skandinavistika osakonna Rootsi Instituudi rootsi keele külalislektor Ewa Holm kõneles teemal "Varför läser vi svenska?".

Pärnu Sütevaka gümnaasiumi õpilased esitasid omaloomingulisi rootsikeelseid luuletusi "Sütevaka och Sverige, Sütevaka och svenska!".

Meie tervitasime aulaaktusel osalejaid kooli hümniga "Modersmålets sång" ja rääkisime selle laulu taustast.

Ürituse lõpus laulsime koos laulu "Idas sommarvisa" ja seejärel nautisime väikese bufeelaua hõrgutisi ning harjutasime rootsi keelt - tutvusime aulaaktusel osalenutega. Enne koduteele asumist tegime väikese ringkäigu ka maja peal.

Tore oli ka taaskohtumine meie vilstlaste Kathrin-Angela Vähi ja Katariina Kilgiga, praeguste TÜ skandinavistika tudengitega.

Kohtumiseni 2023. aasta maikuus IV aulaaktusel!

Tekst ja fotod: Inna Rosar

Viimati muudetud 06.05.2022.