Vilistlane Vahur Karus I lend

Loomise kuupäev 15.06.2023

Eesti Laskurliidu üldkoosolekul valiti Eesti Laskurliidu presidendiks brigaadikindral Vahur Karuse.

Brigaadikindral Vahur Karus on sündinud 17.11.1974 Pärnus ja lõpetanud Noarootsi Gümnaasiumi. Brigaadikindral Vahur Karus on kaitseväes teenistuses 1993. aastast. Brigaadikindral Karus on sõjaväelise hariduse omandanud Rootsi Kuningriigis ja Ameerika Ühendriikides, teeninud Scoutspataljoni ülemana, kaitseväe juhataja sõjalise nõunikuna ning kaitseministeeriumi riigikaitse planeerimise osakonna juhataja asetäitjana. Enne Kaitseväe Akadeemia ülem-rektori ametikohale asumist 2021. aastal oli brigaadikindral Karus 1. jalaväebrigaadi ülem. Aastatel 2002-2003 osales ta välismissioonil Kosovos ning 2006-2007 Eesti kontingendi ülemana Afganistanis.

Brigaadikindral Karust on tunnustatud rahvusvahelistes sõjalistes missioonides osalenu medaliga, maaväe ohvitseri kuldristiga, Scoutspataljoni teenetemärgiga, kaitseväe teenetemärgiga ning kaitseväe teeneteristiga riigikaitseliste teenete eest.

Eesti Laskurliidu juhatuse liikmeteks valiti Andres Hunt, Riho Ühtegi, Toomas Luman, Kristiina Kivari, Daimar Liiv, Marianne Tavits, Silver Mäe ja Margus Purlau.

Eesti Laskurliidu üldkogu kinnitas ka Eesti Laskurliidu arengukava aastateks 2023-2028.

https://laskurliit.ee/eesti-laskurliidu-presidendiks-valiti-brigaadikin…

Viimati muudetud 21.03.2024.